טופס כתב ערבות

להלן דוגמא של טופס כתב ערבות בבית המשפט המחוזי ב בענין שם החייב כתב ערבות אני החתום/ה מטה שנתמניתי לתפקיד כונס זמני על נכסי החייב/נאמן על נכסי החייב מתחייב בזה לשלם לכונס הרשמי סך לא מילאתי תפקידי או חובה מחובתי ככונס נכסים/כנאמן על פי פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980; לא הגשתי דוחו"ת חשבונות במועד ובאופן שהורה עליהם בית המשפט והכונס הרשמי; לא מילאתי כהלכה את הוראות בית המשפט/הכונס הרשמי בענין ניהול רכושו של החייב; לא שילמתי סכום המגיע ממני כפי שהורה בית המשפט; גרמתי בזדון או ברשלנות הפסד לנכסי החייב שהועברו לניהול. יום חתימה טפסים משפטייםמסמכיםערבות