סדר הבאת הראיות

מהו סדר הבאת הראיות במשפט אזרחי ? תקנה 159 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת לעניין סדר הבאת הראיות כי אן הודה הנתבע בעובדות שטען להן התובע וטוען כי על פי דין, או מחמת עובדות שטען להן הנתבע, אין התובע זכאי לסעד המבוקש - יהיה הנתבע הפותח, וסדר הטיעון יהיה בהיפוך לסדר האמור בתקנה 158. בספרו של י' זוסמן סדרי הדין האזרחי צוין כי כתבי הטענות קובעים מי מתחיל, וזה המבחן: נניח, כי איש משני בעלי הדין לא יביא כל ראיה, מי יזכה? בדרך כלל יזכה הנתבע, מפני שהתובע מוציא מחברו ומשום כך עליו הראיה. לכן זכאי התובע להתחיל. אך לא תמיד כך. נתבע המתגונן בטענה של 'הודאה והדחה', הודה בטענת התובע, ואילו העובדות המצדיקות את ההדחה, עליו להוכיחן, ולא - יזכה התובע בתביעה לתשלום דמי נזק שאינם קצובים, ממילא התובע מתחיל, כיוון שהנזק תמיד נחשב כשנוי במחלוקת והוא טעון ראיה, לפי תקנה 84. בתביעה נגד שניים או יותר, בה התובע זכאי להתחיל כלפי אחד הנתבעים, עליו להתחיל כלפי כולם, בתביעת נזיקין אין להטיל על הנתבעות לפתוח בהבאת ראיותיהן. עוד נפסק בבית המשפט כי די, אמנם, אם אחת העובדות המקימות את עילת התביעה הוכחשה על ידי הנתבע כדי שהתובע יהיה הפותח. סדר הבאת הראיותראיות