חובת ההנמקה של נאמן בפשיטת רגל

על פי הקבוע בתקנה 93 לתקנות פשיטת הרגל, תשמ"ה-1985, לנאמן בפשיטת רגל עומדים 90 ימים להמצאת החלטה מנומקת לנושה שהגיש תביעת חוב. בפסיקה נקבע כי היקפה ומידתה של חובת ההנמקה נקבע, בכל מקרה ומקרה, על פי נסיבותיו. הנמקה ראויה איננה בהכרח הנמקה ארוכה המתייחסת לכל פרט ופרט בתביעת החוב [וראה לעניין זה פש"ר 1700/05 דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ נ' רו"ח גבי טרבלסי ועו"ד שלמה נס בתפקידם כנאמנים של חברת קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ].חובת ההנמקהנאמנותפשיטת רגל