טופס משכון נכסים נוספים

להלן דוגמא של טופס משכון נכסים נוספים מדינת ישראל משרד המשפטים אל: רשם המשכונות לשמוש עם כל ההודעות לפי תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) התשנ"ד-1994 נכסים נוספים נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969): גוש ____ חלקה רחוב תאור נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969): גוש ____ חלקה רחוב תאור נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969): גוש ____ חלקה רחוב תאור נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969): גוש ____ חלקה רחוב תאור נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969): גוש ____ חלקה רחוב תאור כלי תחבורה: רישום לפי תקנה 5(ג) סמן ב-X אחת החלופות הבאות: __רכב __כלי טיס __ציוד הנדסי סימן רישוי שנת יצור כלי תחבורה: רישום לפי תקנה 5(ג) סמן ב-X אחת החלופות הבאות: __רכב __כלי טיס __ציוד הנדסי סימן רישוי שנת יצור כלי תחבורה: רישום לפי תקנה 5(ג) סמן ב-X אחת החלופות הבאות: __רכב __כלי טיס __ציוד הנדסי סימן רישוי שנת יצור נכס אחר: נכס אחר: נכס אחר: נכס אחר: נכס אחר: נכס אחר: נכס אחר: נכס אחר: 11. חתימות שם הנושה משפחה/תאגיד פרטי חתימה/חותמת שם החייב משפחה/תאגיד פרטי חתימה/חותמת שם החייב משפחה/תאגיד פרטי חתימה/חותמת ממשכן לחיובו של אחר משפחה/תאגיד פרטי חתימה/חותמת לשימוש משרדי: מספר רישום המשכון סכום האגרה שנגבתה הערות טפסים משפטייםמסמכיםמשכון