טופס נתיחת גופה - הסכמת משפחה

להלן דוגמא של טופס נתיחת גופה - הסכמת משפחה הסכמת בן משפחה לניתוח שלאחר המוות למטרות ריפויו של אדם - פעולות ניתוחיות מצילות חיים אני מסכים לניתוח שלאחר המוות של מס' זהות לשם הכשרת רופאים לביצוע פעולות ניתוחיות מצילות חיים מסוג: תאריך: קרבת החותם לנפטר טפסים משפטייםמסמכיםחקירת נסיבות מוות