טופס עיכוב הליכים בוררות

להלן דוגמא של טופס עיכוב הליכים בוררות הודעה על בקשה בדרך המרצה - עיכוב הליכים בבית המשפט___ ב-___ ___נגד___ אל:___ דע כי ביום ___ בשעה ___או בסמוך לאחריה יתבקש בית-המשפט לצוות על עיכוב הליכים בתביעה שבינך לבין___בתיק___, הואיל וענין התביעה נמסר להכרעת בורר, וכי הוצאות בקשה זו יהיו___ תאריך טפסים משפטייםעיכוב הליכיםיישוב סכסוכיםמסמכיםבוררות