טופס ערעור דיור ארעי

להלן דוגמא של טופס ערעור על קביעת דיור ארעי ערעור על קביעת דיור ארעי בבית המשפט המחוזי ב נ ג ד רשות הבינוי והפינוי של אזורי שיקום 1. תיאור המערער (השם, המען, משלח היד, המען להמצאת כתבי בי-דין): 2. תיאור המקרקעין שעל המערער לפנותם: (הגוש, החלקה, העיר או הישוב, השכונה, הרחוב, מס' הבית, אופי המקרקעין-בנין, דירה, בית עסק וכו', מספר החדרים או שטח) 3. תיאור הדיור הארעי: (כנ"ל) 4. זכותו של המערער במקרקעין שעליו לפנותם: 5. הזכות שתהיה למערער בדיור הארעי: 6. התאריך שבו הוצע למערער הדיור הארעי: 7. נימוקי הערעור (בתמצית): (א) 8. עתירת המערער היא: יום טפסים משפטייםמסמכיםערעור