טופס ערעור על דרישת פינוי

להלן דוגמא של טופס ערעור על דרישת פינוי ערעור על דרישת פינוי בבית המשפט המחוזי ב המערער נ ג ד רשות הבינוי והפינוי של אזורי שיקום 1. תיאור המקרקעין שהמערער נדרש לפנותם: (הגוש, החלקה, העיר או הישוב, השכונה, הרחוב, מס' הבית, אופי המקרקעין - בנין, דירה, בית עסק, מגרש וכו') 2. שם בעל המקרקעין כרשום בפנקסי המקרקעין: 3. תיאור המערער (השם, המען, משלח היד, מען להמצאת כתבי בי-דין). 4. זכותו של המערער במקרקעין (אם איננו בעליהם הרשום): 5. תאריך המצאת דרישת הפינוי (צרף העתק): 6. נימוקי הערעור (בתמצית): (א) 7. עתירת המערער היא: יום טפסים משפטייםמסמכיםערעורפינוי