טופס פרטים לתסקיר פקיד הסעד כתשובה לבקשה למתן צו אימוץ

להלן דוגמא של טופס פרטים לתסקיר פקיד הסעד כתשובה לבקשה למתן צו אימוץ פרטים לתסקיר פקיד הסעד כתשובה לבקשה למתן צו אימוץ (א) פרטים על המאמץ סביבה, צורת ההתיישבות (עיר, כפר, קבוצה וכיוצא באלה) ותנאי הדיור. השכלה. עיסוק המאמץ ובן-זוגו (שכיר, משק עצמאי, בית מלאכה וכדומה; עבודה שבשלה המאמץ (או בן זוגו) שוהה מחוץ לבית מעבר לשעות העבודה המקובלות; היקף המשק או בית המלאכה של המאמץ וכיוצא באלה). רכושו והכנסותיו של המאמץ. מחלות שהמאמץ, או מישהו מבני ביתו, לוקה בהן ושנודעות להן חשיבות לענין האימוץ. אימות או תיקון הפרטים שבבקשת המאמץ. (ב) פרטים על המאומץ השם. תאריך הלידה. מקום הלידה. שנת העליה. האזרחות. הדת. מחלות הילד בעבר וכיום. שלום המאומץ אצל המאמץ והתקשרותו אליו במשך תקופת המבחן. האם אפשר להניח שהמאומץ מבין בטיב האימוץ? האם יודע המאומץ שהמאמץ אינו אחד מהוריו? האם הסימנים מעידים שהמאומץ רוצה בהמשך הקשר עם המאמץ? האם טובת המאומץ דורשת שלא לגלות לו את דבר האימוץ? האם טובת המאומץ דורשת צמצום תוצאי האימוץ או המשך קיומה של חובה, זכות או סמכות בין המאומץ לבין הורהו או קרובו? טפסים משפטייםמסמכיםפקידי סעדפקידי סעד (תסקיר)צוויםאימוץ