טופס צו לגילוי מסמך

להלן דוגמא של טופס צו לגילוי מסמך: צו לגילוי מסמך פלוני בבית (ה)משפט____ ____תיק ב____ נגד הריני מורה בזה כי____ יגלה בתצהיר אם מצויים ברשותו או בשליטתו המסמכים האלה: אם אחד המסמכים הנ"ל אינו מצוי ברשותו או בשליטתו, יודיע מתי יצא ממנה ומה היה עליו. ניתן היום גילוי מסמכיםטפסים משפטייםמסמכיםצווים