טופס רישיון וטרינר

להלן דוגמא של טופס רישיון וטרינר מדינת ישראל משרד החקלאות רישיון לעסוק במקצוע הרפואה הווטרינרית מס' בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991, ניתן בזה רשיון ל - שם פרטי ומשפחה לעסוק במקצוע הרפואה הוטרינרית. ניתן בחתימת ידי היום הזה מנהל השירותים הווטרינריים טפסים משפטייםמסמכיםוטרינריה