טופס רישיון מוסד רפואי לטיפול במשתמשים בסמים

להלן דוגמא של טופס רישיון מוסד רפואי לטיפול במשתמשים בסמים רישיון מוסד רפואי לטיפול במשתמשים בסמים בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לפקודת בריאות העם, 1940, והתקנות שהותקנו על פיה, אני נותן ל- המוסד שמענו: תוקף הרשיון: מיום המנהל הכללי של משרד הבריאות טפסים משפטייםרפואהמסמכיםסמים