תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי

תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי מסמיכה את בית המשפט להאריך מועדים הקבועים בחיקוק, כפוף למתן טעמים מיוחדים המצדיקים הארכת מועד כאמור. מעבר לכך, אני סבורה כי תקנה 130 א', אשר אין חולק שהפרוצדורה הקבועה בה אכן לא קויימה על ידי ב"כ הנתבעת, איננה חזות הכל מבחינת הפרוצדורה החלה בהליך משפטי. כידוע קיימת פסיקה, כי אף את תקנות סדר הדין האזרחי יש לקיים בתום לב. במקרה דנן, כאשר לב המחלוקת בין הצדדים נוגע לעניינים אשר בגינם הוגשו עדויות המומחה מטעם שני הצדדים, ניתן היה לצפות כי ייערך בירור בין ב"כ הצדדים קודם לישיבת בית המשפט, האם יש צורך בהתייצבות העדים המומחים, אם לאו. משהדבר לא נעשה, אין בכך כדי להביא בהכרח את התוצאה של שלילת האפשרות מאת הנתבעת לחקור את העד המומחה מטעם התובעת, וזאת בפרט כאשר מדובר בראיות המרכזיות מטעם שני הצדדים המגולמות בעדויות המומחה. עם זאת, אינני מקבלת את טענת ב"כ הנתבעת כי ממילא היה קיים צורך בזימון לישיבת בית משפט נוספת, אף ללא התקלה הנ"ל. תיק זה נקבע לשמיעת הוכחות כתיק יחיד ביומן בית המשפט היום, לא נקבע מועד נוסף לשמיעת ההוכחות, וכלל העדים אמורים היו להישמע היום, אלא אם היתה נוצרת פניה בלתי צפויה של ממש בעניין זה. לפיכך, והואיל והעד המומחה אשר לא הוזמן הינו עד תביעה, הרי שלא ניתן להתקדם כעת אף בשמיעת עדויות ההגנה, ומכאן, לא רק שיש צורך בישיבת בית משפט נוספת, אלא שבית המשפט צריך להקצות משבצת זמן ממושכת מעבר לשמיעת עדותו של המומחה החסר, אלא גם לצורך שמיעת עדויות ההגנה. מכאן, שהן זמן שיפוטי והן זמנם של ב"כ התובעת והתובעת עצמה ירד לטמיון. מעבר לכך, תיווצר הימשכות נוספת בניהולו של ההליך. בנסיבות אלה, אני סבורה כי האיזון הנכון, על מנת לאפשר לבית המשפט מחד לרדת לחקר האמת, על סמך תמונה מלאה של הראיות, כולל חקירות נגדיות של העדים המומחים, ומאידך, לפצות את התובעת ובא כוחה בגין זמנם שהושחת ובגין הימשכות ההליך, יהא בפסיקת הוצאות אשר כפוף לתשלומן בפועל ללא קשר לתוצאות ההליך תתקיים ישיבת בית המשפט הבאה. היות והמומחה התביעה אינו נמצא כעת באולם, יעמדו ב"כ הצדדים בקשר ביניהם ויגישו הודעה בדבר מועדים מתואמים לקיום ישיבת הוכחות נדחית, במהלך חודש אוקטובר 2010. יש להגיש חמישה מועדים מתואמים לפחות בימים א', ג' וד' בשבוע בתוך 10 ימים מהיום. בעניין זה, תשא הנתבעת בהוצאות כאמור לעיל, בסך 1500 ₪ בצירוף מע"מ, אשר ישולמו לידי התובעת באמצעות בא כוחה, בתוך 10 ימים מהיום. נוכח החלטה זו, משוחררים עדי ההגנה בשלב זה מהדיון, אלא אם ימצאו לנכון להישאר בו עד לתומו. הדיון יתקיים כעת לסיום שמיעת עדותה של התובעת עצמה. ניתנה והודעה היום י"ד אייר תש"ע, 28/04/2010 במעמד הנוכחים. שרון גלר אהרוני, שופטת תקסד"א 1984 (הישנות)