טופס שחרור נאמן בפשיטת רגל

להלן דוגמא של טופס שחרור נאמן בפשיטת רגל: משרד המשפטים אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי בענין החייב________ תעודת שחרור הואיל ומר ________ ניתן היום ________ הכונס הרשמי____ טפסים משפטייםמסמכיםנאמנותפשיטת רגל