טופס שינוי שם או מטרה של מפלגה

להלן דוגמא של טופס שינוי שם או מטרה של מפלגה משרד המשפטים לשכת רשם המפלגות תעודת רישום שינוי שם או מטרה של מפלגה לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (מס' התעודה: זאת לתעודה כי ביום שינוי כמפורט להלן: חתימת הרשם טפסים משפטייםמסמכיםמפלגותשינוי שם