טופס תביעה להחזרת ילד חטוף

להלן דוגמא של טופס תביעה להחזרת ילד חטוף בבית משפט השלום ב כתב תביעה התובע: נגד המשיב: תביעה להחזרת ילד חטוף או לאכיפת זכויות ביקור (מחק את המיותר) (לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א-1991) 1. (א) פרטים על הילד והוריו: ____הילד ____- שמו הפרטי ושם המשפחה (ב)____האם____- שמה הפרטי ושם משפחתה (ג)____האב ____- שמו הפרטי ושם משפחתו (ד) תאריך נישואי האב והאם ומקום עריכתם (ה) מקום מגוריהם המשותף או מקום מגוריהם המשותף האחרון (ו) פרטים על התובע: ____- שם פרטי ושם משפחה ____- אזרחותו ____- עיסוקו ____- מקום מגוריו ____- מספר דרכונו של התובע ____- מספר תעודת הזהות של התובע ____- ייחוסו של התובע אל הילד ____- שם וכתובת של בא-כוחו (עורך-דין או הרשות המרכזית) (ז) פרטים על מי שנטען לגביו כי העביר או מחזיק בילד או צד מעונין (המשיב) ____- שם פרטי ושם משפחה ____- תאריך הלידה ומקומה ____- אזרחותו ____- עיסוקו ____- מספר הדרכון ____- מספר תעודת הזהות ____- תיאורו (ח) פרטים על הילד: ____- כתובת אחרונה ידועה של הילד לאחר העברתו ____- כתובת הילד אם היא שונה מהאמור בסעיף קטן (א) ____- שמות, כתובות ומספרי טלפון של אנשים אחרים שיוכלו לספק מידע נוסף ביחס למקום הילד 2. מועד, מקום ונסיבות של ההעברה או ההחזקה של הילד, או נסיבות שלילת זכות הביקור אצל הילד, לפי הענין 3. הבסיס העובדתי והמשפטי לתביעה 4. הליכים משפטיים אחרים התלויים ועומדים בעניינו של הילד 5. למי נדרש להעביר את הילד: ____- שם פרטי ושם משפחה ____- תאריך לידתו ומקומה ____- כתובתו ____- מספר הטלפון שלו בעבודה ובבית 6. ההסדרים המוצעים להחזרת הילד 7. רשימת מסמכים הנוגעים לענין שמצורפים לתביעה כולל תמונות ותצהירים 1 2 3 יום חתימת התובע או בא-כוחו____ תצהיר אני הח"מ תאריך אני הח"מ תאריך טפסים משפטייםקטיניםמסמכיםחטיפת ילדים (אמנת האג)