הצעת חוק אזורי רישום ברבנות

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק אזורי רישום ברבנות הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום), התש"ע-2009 דברי הסבר על פי הנהוג היום זוג הרוצה להינשא חייב להירשם בלשכת הרבנות באזור מגוריו המצוין בתעודת הזהות של אחד מבני הזוג. כתוצאה מכך נוצר לעיתים מצב המקשה על זוגות צעירים, כגון סטודנטים הרשומים בתעודת הזהות כתושבים במקום אחד, ובפועל הם לומדים או עובדים במקום אחר. במקרים כגון אלו הזוג נאלץ להפסיד יום עבודה או יום לימודים לצורך רישום פורמאלי בלבד, ולעיתים אף מדובר במספר ביקורים עקב איסוף התיעוד, תקלות טכניות או היעדר מידע. בעבר, כאשר רב העיר היה אמור להכיר אישית את כל בני עירו ולמנוע חיתון פסולים היה מקום לפקודה הנוכחית. אולם כיום, בחברה מודרנית, תקשורת אינטנסיבית ומערכות המידע והמחשוב, כמו גם נגישות הרשם למאגר מעוכבי חיתון אין מקום לטענת היכרות האישית של הרב עם בני המקום. החוק המוצע יאפשר לכל זוג לקבל תעודת רווקות ולהירשם לנישואין אצל כל רב המוסמך כרשות רושמת ובכל מקום. כמו כן החוק המוצע יעניק כלי בקרה ואכיפה טובים מאי פעם למניעת רישום מעוכבי (פסולי) החיתון. הצעת החוק תגרום, מטבע הדברים, גם לשיפור מהותי של השירות לאזרח, שלא רק ייהנה מפרוצדורה קלה וידידותית יותר בעת רישום הנישואין, כי אם גם משירות איכותי ומאיר פנים. ואילו לשכת הרבנות המתפקדת היטב תהנה מתמורה כספית מאגרות הרישום. הצעת החוק מסמיכה את השר לשירותי דת להתקין תקנות באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ובאישור מועצת הרבנות הראשית. הצעות חוקרבנות