הצעת חוק איסור הגבלת זמן חניה לנכים

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק איסור הגבלת זמן חניה לנכים הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור הגבלת שעות חניה בתמרור המתיר חניה לנכים), התש"ע-2010 דברי הסבר הצעת החוק מתייחסת לתופעה חדשה ומקוממת הנפוצה בקרב רשויות מקומיות בישראל. הרשויות המקומיות מציבות תמרור המגביל את הקצאתו של מקום חניה לנכה לשעות מסוימות בלבד, שהן בדרך כלל שעות העבודה המקובלות. לאחר שעות אלה - מקום החניה מותר לחנייתו של כל רכב, הגם שאינו רכב של נכה. זאת, בשל מצוקת החניה בערים הגדולות. הגבלת שעות החניה במקום חניה המיועד לרכב של נכה אינה תקינה ופוגעת באוכלוסיית הנכים, מאחר שגם הם, כשאר בעלי כלי רכב, זקוקים למקומות חניה בכל שעות היממה. כאשר מקום החניה המיועד לנכה תפוס, הוא אינו יכול להחנות את רכבו כדי להגיע לאתרי בילוי ולמקומות נוספים הסמוכים למקום החניה. לפיכך, מוצע לקבוע כי רשות תימרור מקומית לא תורשה להציב תמרור המגביל את הקצאת מקום החניה המיועד לנכה לשעות מסוימות, כך שהנכה יוכל לחנות באותו מקום ללא הגבלת זמן, במשך כל שעות היממה. הצעות חוקנכותחניית נכים / תו נכהחניה