הצעת חוק איסור הדבקת מגנטים על דלתות

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק איסור הדבקת מגנטים על דלתות הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - דברי פרסומת בבתי צרכנים), התש"ע-2009 דברי הסבר בעלי מקצועות שונים, נוהגים להצמיד דבר פרסומת לקירות חדרי מדרגות, דלתות בתים ותיבות דואר פרטיות, בכדי לפרסם את העסק שבבעלותם. אופן ההצמדה יכול להיעשות בין באמצעות הדבקת מדבקה שהסרתה מותירה נזק או לכלוך, ובין על ידי הטבעת חותמת שניקוייה דורש מאמץ רב. מצמידי הפרסומת מסבים עגמת נפש רבה לתושבים, וחמור מכך, גורמים נזק לרכושם הפרטי, תוך שהם חודרים לרשות היחיד ללא כל קבלת הסכמה מפורשת מצד הבעלים. מוצע לאסור אופן פרסום כזה, למעט מקרים בהם תינתן הרשאה מפורשת מבעל הנכס, או מועד הבית בבית משותף. עוד מוצע לקבוע חזקה, כי עוסק שנהנה מהפרסומת הוא שבצע פעולה בניגוד להוראות האוסרות זאת, וכי אם הוא יורשע, יהיה בית המשפט רשאי לפסוק לאדם שניזוק על ידי העבירה פיצוי בהתאם להוראות סעיף 77 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת גילה פינקלשטיין (פ/2492), ועל שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יורי שטרן (פ/124/17) וחברת הכנסת זהבה גלאון (פ/167/17). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1615/17). הצעות חוקפרסומת