הצעת חוק איסור מכירת אלכוהול

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק איסור מכירת אלכוהול הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - הגבלת מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2009 דברי הסבר לאחרונה, אנו עדים לעליה משמעותית בצריכת משקאות משכרים, במיוחד בקרב בני נוער אשר מבלים מחוץ לבתיהם, לרוב בשעות הלילה. בד בבד, הימצאותם של בתי עסק כגון פיצוציות וקיוסקים, הפועלים עד שעות הלילה המאוחרות, מאפשרת לבני הנוער לרכוש משקאות משכרים, דבר אשר גורם לעלייה בצריכת האלכוהול בקרב הנוער וכתוצאה מכך מביא לעלייה משמעותית באלימות. בנוסף, תחנות התדלוק אמורות לשמש בראש ובראשונה כתחנות לתדלוק ושירות לרכב. כיום, הן משמשות גם כתחנות רענון לנהגים. עם זאת, מכירת משקאות משכרים לנהגים שנכנסים לתדלק עלולה לגרום להגדלת הסיכוי לתאונות הדרכים עקב שתיית אלכוהול. אי לכך, מוצע לאסור לחלוטין מכירת משכרים בתחנות התדלוק. מטרת הצעת החוק לצמצם את תופעת צריכת המשקאות המשכרים בקרב בני נוער בשעות הלילה המאוחרות. הצעות חוקמשקאות משכרים / אלכוהול