הצעת חוק איסור תיקון רכבים בשטחי הרשות הפלסטינית

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק איסור תיקון רכבים בשטחי הרשות הפלסטינית הצעת חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון - איסור תיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית), התשס"ז-2007 דברי הסבר תיקון רכבים בשטחי הרשות הפלסטינית פוגע פגיעה קשה בכלל הציבור, בהיבטים שונים החל בבטיחות וחיי אדם וכלה בנזקים כלכליים עצומים למדינת ישראל. חקיקה האוסרת על תיקון כלי רכב ברשות הפלשתינאית יתרום רבות לטובת ציבור ולפיתוח המשק הישראלי והינו בעל השפעה ישירה על היבטים חשובים רבים, ביניהם כלכלה ומסחר, תעסוקה, פלילים וחשוב מכל בהיבט של חיי אדם. התופעה של העברת רכבים לתיקון ברש"פ מונעת מבסיס כלכלי גרידא. על-פי נתוני יחידת אתגר של המשטרה, מתברר שמידי יום מועברים לשטחי הרש"פ כ- 50 כלי רכב ישראליים לאחר תאונה, לצורכי תיקון, במוסכי הרכב הפלסטינים הממוקמים בשטחי A ו-B. הנזק לציבור עקב תופעות אלו בא לידי ביטוי בעליית היקף גניבות הרכב, סחר בחלפים גנובים, זיוף זהויות רכב, מכירת רכבים מסוכנים לנהיגה לאזרחים תמימים וכן על היבטים נוספים כגון, אובדן הכנסות למדינה, גובה תעריפי הביטוח ועוד. התיקון לחוק יביא לתועלת משמעותית מההיבט הכלכלי מסחרי: - צמצום אובדן הכנסות למדינה מהמיסוי על תפוקת המוסכים: על פי אומדן איגוד המוסכים, המדינה מפסידה הכנסות מתפוקת המוסכים בסכום של כ-200 מיליון ₪ בשנה באופן ישיר ועוד כ - 200 מיליון ₪ בשנה באופן עקיף (מע"מ, מיסים על חלקי חילוף, עובדים וכד'). הגברת העבודה למוסכים החוקיים בתחומי הקו הירוק תגדיל את ההכנסות לקופת המדינה ; - צמצום משמעותי בפגיעה הקשה בפרנסתם של אלפי מוסכים חוקיים ועובדיהם ובעשרות אלפי בתי אב, של נותני וספקי השירותים והציוד בענף שרותי הרכב והתחבורה. הצעת החוק גם תיתן מענה וטיפול נאות בהון שחור (רכבים מתוקנים ברש"פ ,מתחת לסככות הבתים ללא חשבוניות ופיקוח) ואף תצמצם הונאות ביטוח אשר גורמות להעלאת הפרמיות אותם משלם ציבור האזרחים (מניעת החצנת עליות). התיקון לחוק יביא אף תרומה קריטית לבטיחות הרכבים הנוסעים בכבישים: מניעת שימוש מופקר בחלקי חילוף משומשים וחלקי חילוף שאינם עומדים בתקני האיכות וההתאמה הנדרשים, מניעת שיקום רכבי "טוטאל לוס" בניגוד לתקנות התעבורה, הקטנת הסחר בשרידי רכב, הקטנת גניבות הרכב ועוד. החוק יצמצם משמעותית את כמות הרכבים הנוסעים בכבישי ישראל והמהווים "פצצות בטיחות מתקתקות". כתוצאה מכל מה שצוין, החוק יצמצם משמעותית את תאונות הדרכים הנגרמות מתיקון לקוי (כשל טכני) ויביא להקטנה משמעותית במספר ההרוגים והפצועים ואף יקשה מאוד על גניבת רכבים לצורך תיקונם , פירוקם , שכפולם ומחזורם ברש"פ. מההיבט הכלכלי החיסכון לקופת המדינה מהתחמקות ואי תשלום מס כחוק (במיליארדי שקלים) ע"י סוחרים/מתקנים ברש"פ . הצעות חוקרכבתיקון רכבפלסטינים