הצעת חוק אלימות נגד רופאים

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק אלימות נגד רופאים הצעת חוק למניעת אלימות נגד מטפלים, התשס"ט-2009 דברי הסבר תופעת האלימות נגד רופאים מתרחבת והולכת. בשנים האחרונות אנו עדים למקרי תקיפה רבים של אזרחים נגד אנשי צוות רפואי. מקצוע הרפואה אינו ככל מקצוע אחר, הקשר בין הרופא למטופל מבוסס על אמון מוחלט בין הצדדים ושבירתו על ידי הפעלת אלימות מצד המטופל מחייבת תגובה מערכתית הולמת וחד משמעית. לפיכך קובעת הצעת החוק, כי מי שפוגע במטפל או ברכוש מוסד ציבורי יוזהר כי לא יוכל לקבל טיפול במוסד זה באם התנהגותו תישנה בעתיד. אדם אשר יפעל שוב בצורה אלימה נגד מטפלים, בתוך שנים עשר חודשים מיום שהוזהר - לא יהיה זכאי לקבל טיפול רפואי במוסד הרפואי בו פעל באלימות, למעט במצב חרום רפואי, וזאת לתקופה של 3 עד 6 חודשים. הצעה זו נבנתה, בין היתר, על בסיס תכנית הפעולה שהופעלה באנגליה בשנת 2000. תכנית זו כללה "כרטיס צהוב" למי שנהג באלימות כלפי אנשי צוות רפואי, שמשמעותו אזהרה ו"כרטיס אדום" שמשמעותו אי מתן טיפול רפואי למי שנקט באלימות חוזרת ונשנית נגד אנשי צוות רפואי. בעקבות התוכנית הופחתה האלימות בצורה משמעותית. חובת המחוקק הנה לסייע במניעת ובצמצום תופעה קשה זו, בין היתר על ידי אמירה ברורה כי תופעת האלימות נגד רופאים ומטפלים אחרים לא תעבור ללא תגובה הולמת. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אלכס מילר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1771/17). הצעות חוקאלימותרפואהרופאים