הצעת חוק הגבלת פרסום אלכוהול

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הגבלת פרסום אלכוהול (בנושא איסור פרסום אלכוהול) הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשס"ח-2007 דברי הסבר הצעת חוק זו מבוססת על חוק להגבלת פרסומת למוצרי טבק לעישון התשמ"ג - 1993, בשינויים המחויבים לגבי אלכוהול. מוצע להגביל בחוק את פרסום שתיית משקאות אלכוהוליים וליידע בכל פרסום את הציבור כי שתיית משקאות אלכוהוליים עלולה להזיק לבריאות. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש עשרה והשש עשרה על ידי חבר הכנסת אליעזר כהן (פ/1812) ו-(פ/621). הצעות חוקפרסוםמשקאות משכרים / אלכוהול