הצעת חוק החמרה עם נהגים חדשים

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק החמרה עם נהגים חדשים הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגדרת שיכור), התשס"ט-2009 דברי הסבר נהגים חדשים, נהגים צעירים, נהגים אשר מסיעים מספר רב של אנשים ונהגים עם רכבי משא גדולים נמנים עם קבוצת סיכון גבוהה יותר לעצמם ולסובבים אותם, ועל כן יש להחמיר עמם בכל הקשור לשתיית אלכוהול, כך שדעתם תישאר צלולה במאת האחוזים, ושום גורם לא יפגע ברמת הערנות והקשב שלהם בדרכים. לפיכך, מוצע לקבוע, כי הם ייחשבו ל"שיכור", כהגדרתו בפקודה, אם בגופם מצוי אלכוהול בכל ריכוז שהוא. הצעות חוקמשפט תעבורהנהג חדש