הצעת חוק הנפת דגל ישראל

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הנפת דגל ישראל הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - חובת הנפת הדגל במוסדות ציבור), התשס"ט-2009 דברי הסבר דגל הדיו אשר הונף באילת במהלך מלחמת העצמאות היווה ביטוי חזותי חזק ביותר באשר להחלת הריבונות על שטחי המדינה ורומם רוחם של רבים. אז כפי שהיום - חלק ניכר מתושבי המדינה רואים בדגל ביטוי לאומי לעצמאות העם. בתוך כך, למרות חשיבותו העצומה של הדגל - משרדים ציבוריים רבים המעניקים שירות לתושבי המדינה נעדרים סממן לאומי משמעותי זה. אשר על כן, מוצע כי על כל המשרדים הציבוריים, גם כאלו המתוקצבים חלקית בלבד על ידי המדינה - כדוגמת עמותות שונות - יונף דגל ישראל לתפארתה של המדינה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבעה-עשרה על ידי חבר הכנסת דני יתום (פ/3290/17). הצעות חוקדגל / המנון