הצעת חוק הפחתת קנס בשל תשלום מיידי

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הפחתת קנס בשל תשלום מיידי הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הפחתת גובה קנס בשל תשלום מיידי), התשס"ט-2009 דברי הסבר בערים רבות, במיוחד באזור המרכז, קיימת מצוקת חניה ממשית איתה נאלצים התושבים להתמודד מידי יום. נהגים רבים נתקלים בבעיות שונות בבואם להחנות את רכבם כגון: מדחן שהתקלקל, חוסר אפשרות לקנות כרטיס חניה, איחור בכמה דקות לרכב וכדומה. הצעת חוק זו באה להקל על נהגים שחנו במקום חניה מוסדר, כלומר חנו ב"כחול-לבן", אך לא שילמו תשלום עבור החניה מסיבות שונות. באנגליה קיים חוק המאפשר לנהגים שחנו בחניה עירונית לשלם קנס מופחת עבור דו"חות חניה אם שילמו את הקנס בפרק זמן של 14 יום. בדומה לחוק האנגלי, הצעת החוק באה לתמרץ את הנהגים לשלם באופן מהיר את הקנס, שכן תשלום תוך 14 יום יוביל להפחתה של 50% מהסכום לתשלום. תשלום מהיר של קנסות ימנע סחבת ביורוקרטית, פניות לרשות המקומית והליכים משפטיים המקשים מאוד הן על הנהגים והן על הרשויות המקומיות. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת משה כחלון ואלי אפללו (פ/3466/17). הצעות חוקקנסהפחתת קנס