הצעת חוק הרב הראשי לצה''ל

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הרב הראשי לצה"ל הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - הוספת הרב הראשי לצבא הגנה לישראל כחבר קבוע במועצת הרבנות הראשית), התשע"א-2010 דברי הסבר הצעת החוק מציעה לצרף את הרב הצבאי הראשי כחבר קבוע במועצת הרבנות הראשית. הרבנות הצבאית נושאת בתפקידים רבים החופפים לתפקידי הרבנות הראשית לישראל, ומועצת הרבנות הראשית. הרב הצבאי הראשי עומד בראשה של מערכת כשרות רחבת היקף, גדולה בהרבה ממערכות הכשרות של רוב הערים בישראל. בנוסף, בתוך הרבנות הצבאית הראשית פועלת גם מערכת גיור ענפה, אשר מן הראוי שתפעל בצמידות ותוך תיאום מול מערכות הגיור של הרבנות הראשית לישראל. רבים מחברי המועצות הדתיות ומשגיחי הכשרות ברבנויות הערים השונות, השתלמו והחלו את עבודתם כמשגיחים כחיילים בצה"ל, מה שמוכיח הן את האמון שרוחשת הרבנות הראשית לישראל לתפקוד ההלכתי ברבנות הצבאית והן את החפיפה הרבה בין שניהם. בתנאים אלו, אין זה מן הראוי שרב העומד בראש מערכת כה גדולה ומקיפה, יוסיף להחזיק במעמד של משקיף בלבד במועצה, ואין זה מכבודו. יודגש כי שני הצידוקים העיקריים להוספת הרב הצבאי הראשי למועצת הרבנות הם גודל מערכת הכשרות בצבא, וכן עיסוק הרבנות הצבאית בגיור. שני מאפיינים אלה אינם קיימים ברשויות אחרות של המדינה שגם להן רב מרכזי. לפיכך, אין מקום לחשש כי הצעת חוק זו תפתח פתח להצעות מצד רבני רשויות אחרות להשתלבות מן המניין כחברי מועצת הרבנות הראשית. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יצחק לוי (3566/17) והוסרה מסדר היום בדיון מוקדם ביום 9.7.08. הצעות חוקצבאצה"לרבנות