הצעת חוק הרעייה

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הרעייה הצעת חוק הרעייה, התשס"ט-2009 דברי הסבר כיום רעיית הבקר מוסדרת בשני דברי חקיקה ארכאיים. האחד הוא פקודת הרועים (מתן רישיונות) משנת 1964, הבא להסדיר את המרעה, אך היא מוחלת על שטח קטן של המדינה ואינה מופעלת למעשה. השני הוא חוק להגנת הצומח (נזקי עיזים) משנת 1950, המטיל פיקוח משמעותי על רעיית עיזים בלבד. הצעת החוק באה להחליף את החוקים הקיימים, להתאים ולהסדיר את הרעייה לפי מצב הקרקעות כיום. קבלת החוק המוצע תחזק את יכולת האכיפה, תתרום להרחקת פושעים מתחום פעילות זה ותצמצם את תופעת גניבת הקרקעות והבקר. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי אריאל וקבוצת חברי הכנסת (פ/3105/17) - הוסרה מסדר יומה של הכנסת ביום י"ט באדר התשס"ח (26 במרץ 2008) וכן (פ/3602/17). הצעות חוקרועיםמרעה