הצעת חוק השפה הרשמית בישראל

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק השפה הרשמית בישראל הצעת חוק השפה הרשמית של מדינת ישראל, התשס"ט-2009 דברי הסבר ברוב מדינות העולם, השפה הרשמית היא השפה שבה מדברת רוב האוכלוסייה. בהצעת החוק האמורה נלקח בחשבון ההרכב האתני של מדינת ישראל והוצע לתת מעמד של שפות משניות לשפות ערבית, אנגלית ורוסית. שפת המדינה היא שפת החקיקה ושפת מוסדות השלטון המרכזי והמקומי. שפת המדינה הרשמית היא לא רק אמצעי תקשורתי אלא מהווה, יחד עם הדגל, הסמל וההמנון, את סמלי המדינה. קבלת הצעת חוק זו תתרום למדינת ישראל בחיזוק אחד מנכסיה החשובים ביותר - שפת המדינה, שפת היהודים - השפה העברית. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מיכאל נודלמן (פ/3717/17). הצעות חוקהאקדמיה ללשון