הצעת חוק התנצלות על מעצר שווא

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק התנצלות על מעצר שווא הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - מכתב התנצלות עבור מעצר שגוי והודעה על זכאות לפיצוי), התש"ע-2010 דברי הסבר אדם שעוכב לחקירה או זומן לחקירות במשטרה, עובר טראומה בפרט כשהוא יודע שהוא חף מפשע וצריך להוכיח את חפותו, וכי הדבר נעשה בשל תלונת-שווא או בשל טעות בזהותו של החשוד. אדם כזה עובר סבל רב הכולל אובדן חירות, השפלה, אובדן זמן, אובדן עבודה, הפסד של השתכרות פוטנציאלית, בעיות בעבודה. עם פרסום הידיעה על המעצר, הנעצר עלול לאבד את מקום עבודתו. בודאי שישנה פגיעה בשמו הטוב של האדם, ברוחו, בכבודו וגם פגיעה כספית. וכמובן שישנה פגיעה בחירותו. כשהוא "מזוכה" או "משוחרר" מ"חוסר אשמה" - שמו כבר הוכפש והוא צריך לעבור עבודה או דירה. בדרך כלל הידיעה על האשמה הפוטנציאלית או על החקירה מופיעה בכותרת ראשית בעוד שההכחשה או התיקון יופיעו באופן מינורי. זה במיוחד נכון כאשר מדובר באנשי ציבור - אך גם באזרח מן השורה. כאשר מעצר שגוי או המעצר בטעות נגרם כתוצאה מתלונות סרק נחשב המתלונן בעיני המחוקק אכזרי כל כך עד שעוולה זאת נקראת "עוולת הנגישה". נוגשים נזכרים בספר שמות: "וְהַנֹּגְשִׂים אָצִים לֵאמֹר "(שמות ה' 13). נגישה היום היא תביעה בגין הליך משפטי לשווא. במקרים בהם נעצר אדם במעצר שווא כתוצאה מתלונה תמימה של אדם בטעות, אשר גרמה למעצר ולפגיעה במוניטין ובחירות, אפשר להגיש תביעה נגד המשטרה (כלומר - נגד המדינה). המתלונן המקורי עשה את אשר עשה באמת בתום לב והחוק מגן עליו במקרה המתואר כאן. במקרה כזה על המשטרה להמציא מכתב התנצלות. ישנם גם מקרים שאדם נעצר במעצר שווא בלי שמישהו התלונן כנגדו - הוא במקרה נכח במקום הלא נכון בזמן הלא נכון. המשטרה עצרה אותו ואין מתלונן כלשהו הקשור בעניין. כאשר הוכח שאין סיבה למעצר על המשטרה להגיש מכתב התנצלות והאדם שחווה מעצר שווא רשאי לתבוע פיצויים מהמשטרה. ואולם, לפעמים אנו נתקלים במקרים בהם אדם כלשהו, כאקט של נקמה או רוע לב, מגיש תלונה למשטרה נגד אדם אחר, בזדון וברשעות, ביודעו כי העצור אינו אשם בדבר. ידועה במיוחד התופעה של תלונות שווא במהלך תהליך גירושין או תביעת מזונות כאשר אחד הצדדים מתלונן על השני כי הנ"ל מכה או מאיים, המשטרה לא לוקחת הימור מיותר ועוצרת, כולאת או מוציאה צווי הרחקה. השימוש בנשק ה"תלונה במשטרה" הפך רווח מאוד במשפטים של דיני אישות כטקטיקה של נקמה או הרחקה. במקרה כזה על המשטרה להמציא מכתב התנצלות והנעצר יכול לתבוע גם את המתלונן בעוולת נגישה, ולהגיש תלונה במשטרה, בהסתמך על חוק העונשין, התשל"ז-1977, סעיפים 243 (הפצת ידיעה כוזבת) ובכלל כבר מסעיף 236 ואילך (הפרק העוסק בשיבוש עשיית צדק). האפשרויות לתביעת נזיקין ופיצויים בגין מעצר שווא כרוכים בהליכים משפטיים מייגעים ובהגשת תלונות למשטרה. אבל אחרי שהמשטרה עצרה את האזרח התמים, בדרך כלל הוא מאבד את הרצון להיעזר בשירותיה שנית. מכתב התנצלות של המשטרה בעקבות מעצר שווא יהיה הצעד הראשון והמתבקש לשיקום האזרח אשר עבר סבל ללא אשמה ויעניק לו את הכוח הנפשי להמשך התהליכים הנדרשים ולשוב לחיים סדירים. הצעות חוקמעצר