הצעת חוק זכאות תגמולים יתומים של אלמנה שהתחתנה

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק זכאות תגמולים יתומים של אלמנה שהתחתנה הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - תגמולי יתומי אלמנה שנישאה), התשס"ז- 2007 דברי הסבר לפי החוק הקיים, אלמנה שנישאת מפסיקה לקבל גמלה אך הילדים ממשיכים לקבל קצבה. על הילד הראשון ניתן סכום מסוים ועל כל ילד נוסף 24% מהסכום של הילד הראשון, כל זאת תוך הגבלת הקצבה עד לתקרה מסוימת. הסכום המקסימאלי שהאלמנה יכולה לקבל- מכסה , למעשה, פחות משלושה ילדים. החוק לא מתחשב במשפחות גדולות, זאת תוך חוסר שוויון בין הילדים - התקרה הקיימת בקצבה מפלה בין הילדים. הוצאות גידול הילדים נופלות על האלמנה, ולא תמיד הבעל החדש יכול ו/או רוצה להשתתף בהוצאות אלה, מה עוד שישנם מקרים שלבעל החדש יש ילדים משלו שעליו לפרנס. הצעות חוקנישואין / חתונהיתומיםאלמנות / אלמנים