הצעת חוק זכויות הבעל

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק זכויות הבעל הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - זכויות הורה), התשס"ט-2009 דברי הסבר סעיף 4 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), מקנה זכויות בקשר להורות גם לעובד שבת זוגו היא עובדת אשר לא נעדרה מעבודתה, או שלא השתמשה בזכאותה על פי החוק. בית הדין הארצי לעבודה קבע בע"ע 1039/00 מדינת ישראל נ' מנחם יהב, פד"ע לג(13) 33, כי יש להחיל זכויות הורה אלה גם אם בת הזוג הינה עובדת עצמאית וזאת על מנת להקנות הקלות לבן זוגה של אישה עצמאית. הקלות אלו מאפשרות לנשים, מחד, לצאת ולהשתלב בשוק העבודה, הן כעובדות שכירות והן כעובדות עצמאיות, ולדאוג לילדיהן מאידך. מוצע לעגן את פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, בחוק האמור. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת שאול יהלום (פ/1022). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1196/17). הצעות חוקשוויון הזדמנויות בעבודה