הצעת חוק זמן המתנה למענה אנושי

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק זמן המתנה למענה אנושי הצעת חוק מסירת זמן המתנה משוער במענה טלפוני, התשס"ח-2007 דברי הסבר מטרת הצעת החוק היא להבטיח כי המתקשרים לגופים ציבוריים ידעו את מיקומם בתור, עד לקבלת מענה אנושי, ואת הזמן המשוער שעליהם להמתין. אזרחים רבים מתלוננים תכופות על משך הזמן שהם נאלצים לחכות למענה אנושי כאשר הם מתקשרים לגופים ציבוריים על מנת לקבל שירות. לעיתים קרובות, זמן ההמתנה ממושך עד מאד ואף בלתי נסבל וגורם לבזבוז זמן משווע ולנזק כלכלי לאזרח הממתין על הקו בכדי לקבל את השירות הנדרש. החוק המוצע יאפשר לאזרח לבחור אם להמתין על הקו למענה טלפוני או שמא לנתק ולהתקשר בזמן אחר בו המענה אולי יהיה מהיר יותר. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת חנא סוייד (פ/2372/17). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/2588/17). הצעות חוקמענה אנושימתנה