הצעת חוק חובה לשים קסדה

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק חובה לשים קסדה הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 דברי הסבר ביום 25 ביולי 2007 קיבלה הכנסת בקריאה שנייה ובקריאה שלישית את תיקון מס' 80 לפקודת התעבורה, המחייב חבישת קסדת מגן ברכיבה על אופניים, קורקינט חשמלי וסוגי גלגיליות. החוק עורר ויכוח ציבורי ומקצועי. בעקבות אימוצו, הודיעו רשויות האכיפה שאין בכוונתן לאכוף בשלב זה את החוק. הצעת החוק מוצעת בדרך של הוראת שעה, כדי ליצור תקופת ביניים שבה תסויג תחולתו של החוק העיקרי על אותם מצבים בהם קיימת הסכמה רחבה להטלתה של חובת חבישת קסדה בעת נסיעה באופניים, והינם: רכיבה בדרך בין עירונית, רכיבת שטח שלא במסלול אופניים, רכיבה אתגרית או תחרותית וברכיבת ספורט. הוראת השעה תעמוד בתוקף עד ה-2 באוגוסט 2009, שנתיים ממועד פרסום תיקון מס' 80 לפקודת התעבורה. הוראת השעה תוכל לאפשר הערכה שקולה של תוצאות החוק ולאפשר אכיפה של חובת הקסדה במצבים המוגדרים בה. בנוסף, התקופה תאפשר את המשך הדיון הציבורי והמקצועי, אשר בסיומה יהיה ניתן לגבש חקיקה בנושא בהסכמה רחבה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין (פ/3051/17). הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/3013/17) ועל ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/3409/17). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/229/18) הצעות חוקקסדת בטיחות