הצעת חוק חללי מלחמת הקוממיות

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק חללי מלחמת הקוממיות הצעת חוק מתן אזרחות של כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התשס"ט-2009 דברי הסבר חללי מלחמת הקוממיות שנפלו למען תקומת ישראל לפני קום המדינה לא זכאים כיום למעמד של אזרחים במדינת ישראל, מאחר והם נפלו לפני שקמה המדינה. לטענת משרד הפנים, על פי החקיקה הקיימת כיום אין אפשרות להעניק אזרחות לאדם שנפטר ובכלל זה לחללי מלחמת הקוממיות, אם נפטר לפני הקמת המדינה. מלחמת הקוממיות החלה מיד לאחר קבלת תוכנית החלוקה של האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, והסתיימה רשמית ב-20 ביולי 1949. ב-14 במאי 1948 במהלך המלחמה, הכריזו על הקמת המדינה והכוחות הלוחמים בה הוכרזו ב-26 במאי 1948 כצבא הגנה לישראל. במערכה למען תקומת ישראל נפלו כ-6,000 חללים אשר חרפו נפשם למען המולדת. הזכות לאזרחות במדינת ישראל כוללת בחובה חובות וזכויות, אנשי מגש הכסף שנתנו נפשם כדי להבטיח את קיומה של מדינת ישראל, מילאו את חובתם לעם היהודי ולארץ ישראל לדורי דורות. מטרת הצעת החוק היא לקבוע מתן אזרחות ל-136 חללי מלחמת הקוממיות, גיבורי ישראל (לפי נתוני משרד הביטחון) שנפלו טרם הקמת המדינה ולהעניק להם גם במותם אזרחות במדינה שעליה חלמו. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על-ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/3939/17). הצעות חוקצבאמלחמה