הצעת חוק חניה בתחנת אוטובוס בימי מנוחה

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק חניה בתחנת אוטובוס בימי מנוחה הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חניה בתחנת אוטובוס בימי מנוחה), התשס"ט-2009 דברי הסבר על פי הסטאטוס קוו, התחבורה הציבורית במדינת ישראל לרוב אינה פועלת בשבתות ובימי מנוחה, החל מכניסת השבת ועד סמוך ליציאתה. לכן מוצע לאפשר לבעלי רכבים פרטיים להחנות את רכבם בתחום תחנות האוטובוס המסומנות ב"אדום-צהוב" החל משעת הפסקת פעילות קו השירות בימים אלה, ועד לשעה אחת לפני צאתם. הצעות חוקעבודה בשבת / חגאוטובוסחניה