הצעת חוק מכשירי החייאה במקומות ציבוריים

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק מכשירי החייאה במקומות ציבוריים הצעת חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2007 דברי הסבר סיבת התמותה העיקרית בעולם המערבי כיום היא דום לב (פעילות חשמלית לקויה של הלב). בישראל בלבד מתים מסיבה זו בכל שנה כשמונת אלפים אנשים. חלק ניכר מהמקרים מתרחשים בבית, במקום העבודה או במקומות ציבוריים. כ- 95% מהלוקים אינו שורד. היכולת לשרוד אירוע דום לב תלוי בשני גורמים עיקריים: האחד - עבירות הזמן עד למתן עזרה והשני - מתן שוק חשמלי באנרגיה גבוהה. בשנים האחרונות קיים מכשיר מפסיק פרפור הקרוי AED (Automatic External Defibrillator). המכשיר מאבחן הפרעות קצב לב ומשגר שוק חשמלי לנזקק והכל באופן עצמאי ובליווי הוראות קוליות בעברית. ההוראות הבינלאומיות להחייאה ממליצות, כי מכשירי הדפיברילציה ייפרסו במקומות ציבוריים ובאתרים הומי אדם. המכשיר ניתן להפעלה על-ידי אנשי מקצוע כמו גם על-ידי משתמשים חסרי רקע אחרי הדרכה קצרה. מחקרים מראים, כי במקומות בהם הוצבו מכשירי דפיברילציה עלה שיעור ההחייאות המוצלחות עד כדי 75%. כבר לפני מספר שנים גיבשה המועצה הלאומית למניעה וטיפול במחלות לב וכלי דם בישראל המלצות חד משמעיות להצבת דפיברילטורים חצי אוטומטיים במקומות ציבוריים. מספר ארצות בעולם לקחו אחריות ובחרו לחייב בחקיקה הצבת מכשור החייאה במקומות ציבוריים. עם זאת הנושא טרם הוסדר. הצעת חוק זו מביאה את רוח ההמלצות ומבקשת לחייב הצבת מכשירי דפיברילציה במקומות ציבוריים כדי לתת מענה מיידי לנפגעי דום לב. הצעות חוקהתקף לב / אוטם שריר הלב