הצעת חוק מספרי טלפון באינטרנט

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק מספרי טלפון באינטרנט הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - מאגר מידע אחוד למספרי טלפון), התשס"ז-2007 דברי הסבר כיום, אזרח המעוניין לאתר מספר טלפון נייח או נייד ברחבי הארץ נאלץ להתקשר אל מוקד 144, הגובה דמי עמלה לא מבוטלים או באמצעות אתר אינטרנט מיושן ולא מעודכן של החברה. עם ריבוי החברות המורשות לספק שירותי טלפון (אשר יתרבו גם בעתיד), מטרד זה הולך והופך לבעיה של ממש. מוצע לקבוע כי שר התקשורת ימנה מבין עובדי משרדו ממונה על מאגר מודיעיני מאוחד של מספרי טלפון. בעלי רישיונות כללים למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים ולמתן שירותי רדיו טלפון נייד יעבירו לממונה, אחת לשישה חודשים, רשימה מעודכנת של מספרי הטלפון של מנוייו, כאשר מנוי שאינו מעוניין בפרסום מספר הטלפון שלו, יוכל להודיע זאת לממונה על המאגר, והממונה על המאגר יסיר את מספר הטלפון שלו מן המאגר. מספרי הטלפון של המנויים יפורסמו באינטרנט ובנוסף, אחת לשנה יופץ לכל בית אב תקליטור אשר יכיל את מאגר מספרי הטלפון, שבעלות הפקתו והפצתו ישאו בעלי הרישיונות.הצעת חוק זו מציעה פתרון כולל שייתן לאזרחים ולעסקים נגישות למידע חיוני להתנהלותם היומיומית וללא דמי עמלה, מידע שחברות התקשורת לא התאמצו עד כה לספק לצרכנים. הנגישות והנוחות תהיינה מקסימליות בכך שמאגר המידע יופיע באתר האינטרנט, וכן יגיע עד פתח דלתו של כל בית אב בישראל, על גבי מדיה דיגיטלית עדכנית וידידותית למשתמש. הצעות חוקמחשבים ואינטרנטטלפוןדיני אינטרנט