הצעת חוק מעלית שבת בבניין עם מעלית אחת

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק מעלית שבת בבניין עם מעלית אחת הצעת חוק המקרקעין (תיקון - הפעלת מעלית כמעלית שבת בבניין בו מעלית אחת), התש"ע-2010 דברי הסבר בשנת 2001 חוקק החוק בעניין התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובבנייני מגורים, שהסדיר התקנת מעלית שבת ושימוש בה בבניין משותף בו מותקנת יותר ממעלית אחת. חוק זה נועד לאפשר לאנשים דתיים ושומרי מסורת לגור בנוחות בבתים משותפים, תוך שכנות טובה ושותפות חברתית בין בני אדם. קיום המרקם העדין והרגיש של החיים בבית משותף מצריך הפעלת מנגנונים המאפשרים לאנשים דתיים לקיים את השבת ללא פגיעה במי שאינו שומר את השבת. הצעת חוק זו באה להסדיר הפעלת מעלית שבת בבניין משותף בו קיימת מעלית אחת בלבד. מוצע כי רבע מבעלי הדירות בבניין המשותף יוכלו להחליט על הפעלת מנגנון פיקוד שבת במעלית יחידה זו, וכל זאת בכפוף לשאר סעיפי החוק הנוגעים להוצאות הפעלת מנגנון זה, ובתנאי שיותקן בה מנגנון אשר יאפשר שימוש חופשי במעלית הרגילה במשך כל שעות היום, פרט לפרקי זמן קצרים בהם המעלית מתפקדת כמעלית שבת. הצעות חוקמעליתבניין