הצעת חוק התכנון והבניה - מתכנן מחוז

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק מתכנן מחוז הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - קביעת היושב ראש והגבלת כהונתו ותפקידו של מתכנן מחוז), התש"ע-2009 דברי הסבר כיום מי שעומד בראש ועדה מחוזית לתכנון ובניה הוא הממונה על המחוז. העומס הרב המוטל על יושב ראש הוועדה לא משאיר לו זמן לעסוק בתפקידו כממונה על המחוז, ביתר הנושאים המוניציפאליים, ולכן מתבקשת ההפרדה בין תפקיד הממונה על המחוז לתפקיד יושב ראש ועדה מחוזית. כמו כן כיום, מתכנן המחוז יכול להצביע בוועדות השונות, דבר אשר עלול לגרום לניגוד אינטרסים בנושאים בהם הוא מקורב לבעלי התפקידים. על כן, יש להבטיח כי מתכנן המחוז ישמש כיועץ מקצועי בלבד, ללא זכות הצבעה, מה שיאפשר לו לבצע תפקידו בצורה מקצועית וללא משוא פנים. בנוסף, על מנת לא ליצור מצב שבו מתכנן המחוז נמצא בתפקידו תקופה ממושכת, דבר אשר גורם לא פעם למשיכת פעולות ועבודות תכנון, מובאת ההצעה להגביל את תקופת כהונתו על מנת שמתכנן המחוז הנבחר יבצע את תפקידו בצורה הטובה, המהירה והיעילה ביותר. הצעות חוקבניהחוק התכנון והבניהתכנון ובניה