הצעת חוק נסיעת נכים בנתיב תחבורה ציבורית

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק נסיעת נכים בנתיב תחבורה ציבורית הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (נסיעה ברכב נכה בנתיב תחבורה ציבורית), התשס"ז-2007 דברי הסבר בשנים האחרונות הולכים ונסגרים מרכזי הערים בפני כלי רכב פרטיים. הרחובות הראשיים נשמרים לתנועת רכב ציבורי בהסדרים שקובעות הרשויות המקומיות. תופעה זו, מביאה להרחקת ציבור הנכים, המשתמשים בכיסאות גלגלים, ממרכזי הערים ובעצם מונעת מהם את הזכות להיות חלק מחיי הקהילה, השירותים והמסחר במרכזי הערים. נוצרים מצבים בהם נכים נאלצים לוותר על שירותים ומסחר אליהם הם מורגלים שנים רבות, רק משום שרחובות המרכז נסגרו לתנועת רכב פרטי והותרו לאוטובוסים ומוניות. למותר לציין כי נכים על כסאות גלגלים מסוגלים להתנייד באמצעות כלי רכבם המיוחדים בלבד. זהו מצב בלתי נסבל עבור ציבור הנכים הקשה, שבנוסף נוגד גם את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 והתקנות שהותקנו לפיו, שקבעו כי זכותם של אנשים מוגבלים בניידות, לגשת לכל מקום בו מתנהלים חיי מסחר ושירותים על-מנת שיוכלו להיות חלק אינטגרלי בקהילה. תיקון זה בא להתיר תנועת כלי רכב של נכים על כסאות גלגלים בכל נתיב בו מותרת התנועה לרכב ציבורי. הצעות חוקנכותתחבורה ציבוריתתחבורה