הצעת חוק עמלת פירעון מוקדם משכנתא

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק עמלת פירעון מוקדם משכנתא הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - עמלת פרעון מוקדם בעת מימוש נכס), התשס"ט-2009 דברי הסבר מידי שנה נאלצים כ-2,000 אזרחים להיפרד מבתיהם לאחר שלא עמדו בתשלומי המשכנתא. הבנקים מוכרים את הבתים על מנת להשיב לעצמם את כספי ההלוואה שהעניקו. מידי שנה נקלעות משפחות רבות למצב שכזה; משפחות אלו לקחו משכנתאות מבנקים במטרה לשכן משפחתם במגורי קבע הולמים, אך כעבור מספר שנים נקלעו לקשיים כלכליים כבדים, בעקבותיהם אין ידם משגת כדי לשלם את תשלומי המשכנתא. בתגובה לכך הבנקים מפעילים סוללות עורכי דין, המוציאים צווי הוצאה לפועל, מעקלים חשבונות והכנסות, ומפנים את הלווה מביתו על מנת למכור את ביתו ולקבל את כספי המשכנתא חזרה. הליכים אלו מובילים לפירוק משפחות, לצלקות נפשיות ולפגיעות בריאותיות בבני המשפחה. זאת ועוד, לפי המצב החוקי הקיים כיום, אדם המבקש לשלם את כל כספי המשכנתא לפני תום המועד, משלם עמלת פירעון מוקדם אותה גובה הבנק, בשל כספים שהוא מפסיד בעקבות הפסקת תשלום המשכנתא. אולם כאמור, הבנקים גובים עמלות אלו לא רק מאלו שידם משגת לסיים תשלומי המשכנתא מבעוד מועד, אלא גם מאלו שנלקחו מהם בתיהם במטרה להשיב את כספי החוב. מדובר בעמלה העומדת על מאות אלפי שקלים. הצעת החוק מבקשת לבטל את עמלת הפירעון המוקדם בעת מכירת נכס של לווה, מאחר שבעצם מימוש הנכס משיב הבנק את כספי ההלוואה. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת איתן כבל (פ/4104); הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת איתן כבל (פ/3074/17). הצעות חוקעמלת פירעון מוקדםמשכנתאמקרקעין