הצעת חוק פטור מאגרה חייל בודד

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק פטור מאגרה חייל בודד הצעת חוק רשות השידור (תיקון - פטור מתשלום אגרה לחייל בודד), התשס"ז-2007 דברי הסבר בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 (להלן- חוק רשות השידור) מוסמך השר להקנות פטור מתשלום אגרה בעד מקלטים לקבוצות מסוימות. בתקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), התשל"ד-1974 לא נמנה חייל בודד בקבוצה הפטורה מתשלום אגרה בעד מקלט, ולכן מוצע לקבוע זאת בחוק רשות השידור עצמו. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דני יתום (פ/777/17). הצעות חוקצבאפטור מאגרהחייליםאגרה