הצעת חוק פקקים בכביש האגרה

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק פקקים בכביש האגרה הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון - הצבת שילוט מידע על עומסי תנועה), התשס"ח-2008 דברי הסבר מטרתה של הצעת חוק זו היא להבטיח כי הנהגים בכבישי האגרה יקבלו מידע על העומסים בכביש האגרה בו הם מתעתדים לעשות שימוש, בטרם ייכנסו לכביש האגרה, כדי שלא ייקלעו לעומס תנועה בכביש האגרה שנועד להבטיח מעבר מהיר ויעיל לנהגים. כבישי אגרה נועדו, בין היתר, כדי להסיט את עומסי התנועה מהכבישים הציבוריים העמוסים אל כבישי האגרה, שמהווים בעניין זה פתרון תחבורתי בתשלום לשעות העומס. בשל כך, בטרם יעשה נהג שימוש בכביש האגרה, עליו לדעת, כי הכביש פנוי וכי כדאי לו לעבור אל כביש האגרה בתשלום כדי לא לעמוד "בפקקי התנועה" של הכבישים שאינם כבישי אגרה (להלן - כבישים ציבוריים), יחד עם שאר הנהגים ובנוסף לשלם על שימוש זה כסף. לא אחת יוצא שנהגים מחליטים לנהוג בכביש אגרה, כדי להתגבר על עומסי תנועה ולקצר את זמן נסיעתם, אולם שמרגע שנכנסו אל כביש האגרה, נתגלה להם שבכביש יש עומס תנועה כבד שמעכב אותם אף יותר מהנהיגה בכביש הציבורי. הסיבות לעומסים אלה מגוונות, החל מתאונות דרכים, ושיפוצים בכביש וכלה בעומס שנובע מתנועה מרובה במועדים מיוחדים, דוגמת חגי ישראל. חוסר המידע של הנהג על מצב העומסים בכביש, יוצר אנומליה בלתי ראויה, לפיה נהג משלם לכביש האגרה כסף עבור שירות אותו הוא לא מקבל. הצעת החוק באה לפתור מצב דברים זה ולהבטיח כי מידע על מצב העומס בכביש יימסר לנהגים בטרם יכנסו אל כביש האגרה על ידי חיובו של בעל הזכיון להציב שלטים אלקטרוניים בולטים ונראים לעין הנוהג, בהם יפורסם מצב העומס בכביש האגרה. הצעות חוקאגרהכביש