הצעת חוק תכנון ובניה בישובים

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק תכנון ובניה בישובים הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - קידום הליכי תכנון ישובי), התשע"א-2010 דברי הסבר הרקע להצעת חוק זו הוא החלטתו של בית המשפט השלום בחיפה בת.פ ת"פ 4106-05 מיום 26.10.05 אשר במסגרתה סרב להטיל עונש של קנס או מאסר או כפל אגרה לעברייני בניה בעוספיא ובדלית אל כרמל. מן הראיות שנשמעו עלה כי כ 60%-70% מהבתים בשני ישובים אלו בנויים ללא היתרי בניה וכי אין לכפרים אלו תשתית תכנונית ראויה. השופט ציין כי הוא מחזיק בעמדתו בקשר להעדר הצדק בהגשת כתבי אישום בעבירות תכנון ובניה מן הסוג הנדון בכתבי האישום שהועמדו בפני השופט באותו התיק. השופט פיש ציין בגזר דינו כי: "לא אחזור על מה שנכתב ואומר רק כי טענת ההגנה מן הצדק התקבלה לאחר שמיעת עדים רבים, לרבות נציגי הרשויות אשר לא הותירו ספק כי לא קיים מערך תכנוני מתפקד ולו ברמה מינימאלית באזור דלית אל כרמל ועוספיה מזה שנים רבות וכי מדובר באזור שקיים בו כאוס תכנוני מוחלט. טעם נוסף לזיכוי הנאשמים אשר פורט בפסק הדין היה כי המדינה מנועה מלהמשיך לבקש להרשיע עברייני בניה במקום שהיא נמנעת במכוון באופן מוחלט מאכיפת הדין מזה שנים רבות, כאשר התברר כי במשך עשר השנים האחרונות לא בוצע אף צו הריסה מתוך מאות רבות שניתנו. להבנתי, המשך הגשת כתבי אישום במצב זה עלול להכתים את הרשות השופטת במחדלים הקשים של הרשות המבצעת". בגזר הדין שניתן ביום 26.10.09 הוסיף בית המשפט כי: "שקלתי אם אין מקום לפסוק את העונשים המקובלים לגבי עבירות תכנון ובניה אולם אין זה איזור רגיל או אף קרוב לרגיל ואין צורך לחזור על מה שנקבע בקשר להעדר תכנון, והעדר אכיפה באזור מזה שנים ארוכות כאשר נראה כי הביטוי היחיד לנוכחות החוק הינו בדמות כתבי אישום המוגשים נגד תושבי האזור בנושאי תכנון ובניה. באזור דלית אל כרמל ועוספיה לא קיימות תכניות בניה בעלות קשר למציאות והלכה למעשה לא קיים תכנון בר תוקף באזור... ואציין רק כי שכונות שלמות באזור שנבנו זה מכבר זולגות החוצה מקווי המתאר הישנים המאושרים ולא קיימות לגביהן תכניות תקפות ומכורח המציאות חלק ממשרדי הממשלה שתפו פעולה בהקדמתן למרות שהבניה אינה מאושרת וסיפקו להן תשתיות שונות, לרבות מבני ציבור. תחום השיפוט ותחום התכנון של האזור אינם מותאמים למצב בשטח או לתכניות פיתוח העומדות על הפרק (ראו סעיף 50 לפסק הדין מיום 20.2.08). בנסיבות, הגעתי למסקנה כי אין מקום להטלת עונשי מאסר, קנס או כפל אגרה (ראו הקביעות של בית המשפט המחוזי בעמ' 13 לפסק דינו פסקה 3) קנסות ואגרות יהוו לא יותר ממס נוסף הנגבה אגב בניה, ללא שיש בו את המאפיינים הדרושים לגביית מס כגון קריטריונים אחידים וצפיות. כמו כן, לא מצאתי כי קיימת הצדקה להטיל עונשי מאסר על הנאשמים שהינם כולם אנשים נורמטיביים, אזרחים מן השורה המבקשים לשווא, מזה תקופה ארוכה, לקבל שירות אשר זכאי לו כל אזרח במדינה ואשר רק המדינה יכולה לספק, והוא שירותי תכנון. בעבירות בניה שמירת המסגרת התכנונית היא העיקר ועל כן העונשים שינתנו ישקפו היטב זה בלבד (רע"פ 5584/07 פינטו נ. עיריית חיפה ואח', סעיפים 11 - 20 נבו)." עוספיא ודלית אל כרמל אינם שני הישובים היחידים בישראל המוזנחים מחמת העדר תכנון. העדר תכנון היא אחת הסיבות העיקריות לבניה הבלתי חוקית בכפרים רבים בהם הבניה הבלתי חוקית מגיעה למימדים בלתי סבירים שמעל ל 25% מכלל המבנים הבנויים שלא כחוק. באותם ישובים שאין בהם תשתית תכנונית ראויה אין זה מן הראוי כי יוגשו כתבי אישום בטרם ניתנה לתושבים שומרי החוק האפשרות לקבל היתרי בניה. החוק נועד להגיש תוכניות בהליך מהיר כדוגמת הול"ל שהוקם על פי הוראת שעה משנת 1990 ויאפשר פיתרון מהיר ויצירת יציבות תכנונית בכל אותם ישובים נצרכי תשתית תכנונית. אין ספק כי הבניה הבלתי חוקית הפכה להיות מכת מדינה ורק אם רשויות המדינה ייעשו ככל שביכולתם ליצירת תשתיות תכנוניות ניתן יהיה להעמיד לדין את פורעי החוק. הצעות חוקבניהתכנון ובניה