הצעת חוק תשלום רק אחרי שיודעים את הסכום

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק תשלום רק אחרי שיודעים את הסכום הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - אמצעי תשלום), התשס"ח-2007 דברי הסבר עסקים שונים גובים תשלום מצרכנים על ידי הוראת תשלום מחשבון הבנק, כאשר לצרכן לא ניתנת אפשרות לבדוק את פרטי החשבון, אלא בדיעבד, לאחר ביצוע התשלום. כך למשל נוהגות רוב חברות התקשורת : חברות הכבלים וחברות הטלפונים הסלולאריים. העוסקים האמורים מחתימים את לקוחותיהם בזמן ביצוע ההתקשרות לעסקה על הוראת תשלום מחשבון הבנק או מכרטיס האשראי של הלקוח. בניגוד להוראת קבע, בהוראת תשלום כאמור סכום החיוב החודשי משתנה מדי חודש, כך שהדבר מצריך מעקב תמידי מצד הלקוח אחר כל חשבונית. במידה ונופלת טעות בחיוב החודשי, נגבה הכסף מחשבון הבנק של הלקוח באופן אוטומטי, ולכן על הלקוח מוטלת משימת הבירור להשבת ההחזר הכספי. החשבוניות מורכבות למדי, הן מצריכות התעמקות מצד הלקוח, ולעיתים הן מצריכות הבנה משפטית ואף חשבונאית. לפיכך, מוצע לתקן את חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, כך שלצרכן יינתנו אפשרויות תשלום שונות, לאחר קבלת החשבוניות עצמן, באופן שיאפשר ללקוח לבדוק את נכונות החשבון ולהגביר את הפיקוח שבידי הצרכנים. הצעות חוקצרכנותהטעיית צרכנים