הצעת חוק בחירות ממוחשבות

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק בחירות ממוחשבות: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון - בחירות ממוחשבות), התשס"ט-2009 דברי הסבר הבחירות בישראל התקיימו עד היום באופן ידני לחלוטין: החל מזיהוי הבוחר על ידי ועדת הקלפי, דרך ההצבעה באמצעות פתקי הצבעה ומעטפות וכלה בספירת הקולות וסיכום התוצאות בכל ועדת קלפי. לדרך ההצבעה הידנית ישנם מספר חסרונות בולטים. כך, בין היתר, בדרישות כוח אדם רב, העובדה שחולפות שעות רבות מתום ההצבעה עד להיוודע התוצאות, והחשוב מכל - האפשרות לאי דיוקים ושגיאות בהליך, על כל שלביו. למרות חסרונות אלו, לא נעשה עד היום מעבר לשימוש בכלים ממוחשבים לביצוע הליכי הבחירות. זאת, למרות ההתפתחות הגדולה בתחומי המחשוב והטכנולוגיה ובהשפעה שנודעת להליכים אלו על כלל תחומי הפעילות במשק ובמדינה. במהלך הבחירות למועצות האזוריות שנערכו בנובמבר 2007 קיים משרד הפנים פיילוט של בחירות ממחושבות במקביל לבחירות האמת, ב-6 ישובים אשר כללו 12 קלפיות. על פי תוצאות הניסוי, ניתן לקבוע, בין השאר, כי הנכונות להשתתף בניסוי עמדה על למעלה מ-60% מהבוחרים בקלפיות האמת, וזאת למרות שלא נערך מסע הסברה מקדים. לאחר הליך ניסיוני זה לביצוע בחירות ממוחשבות בשלטון המקומי ובין היתר על בסיס תוצאותיו, נעשה תהליך עבודה, אשר כתוצאה ממנו אופיינה ופותחה מערכת בחירות ממוחשבת המבוססת על עקרונות אבטחה וחשאיות מהמתקדמות ביותר בתחום. בהצעת חוק זו, מוצע לקבוע הליכים לקיום הצבעה בצורה ממוחשבת בבחירות לרשויות המקומיות. החוק המוצע עושה שימוש במערכות ממוחשבות בשני שבילי ההצבעה - הן בניהול פנקס הבוחרים והן בהליך ההצבעה עצמו. השיטה מבטיחה הפרדה מוחלטת בין השלבים השונים, כך שלא תהיה כל אפשרות לקשר בין זהותו של הבוחר לבין הצבעתו. בכל קלפי תותקן גם עמדת בדיקה, אשר תאפשר לבוחר לוודא כי אכן הצבעתו נקלטה כראוי במערכת. כמו כן, בכל מקום קלפי תוצב עמדת תרגול, על מנת לאפשר לבוחרים טרם מימוש זכותם, לתרגל ולעמוד על הליך ההצבעה. 1. תהליך ההצבעה המוצע יבוצע כך: בפני ועדת הקלפי תוצג תעודה מזהה של בעל זכות הבחירה, וזכאותו לבחור תיבדק ברשימת בוחרים ממוחשבת. הבוחר יקבל לידיו כרטיס הצבעה ויופנה לעמדת הצבעה, שם יוכל לפתוח את עמדת ההצבעה באמצעות הכרטיס. הבוחר יצביע על גבי מסך מגע ובחירתו תירשם במחשב עמדת ההצבעה ובכרטיס ההצבעה. בוחר המעוניין לוודא שבחירתו אכן נרשמה כראוי בכרטיס ההצבעה, יוכל לעשות כן על ידי הכנסת כרטיס ההצבעה לעמת הבדיקה הנמצאת בקלפי, וקריאת בחירתו מן הכרטיס. לאחר שישלים את הצבעתו ייגש הבוחר לוועדת הקלפי ובפני הוועדה ישלשל את הכרטיס לתיבת הקלפי. לאחר ביצוע פעולות אלה יסומן בפנקס הבוחרים הממוחשב כי הבוחר הצביע. יודגש כי מחוץ למקום הקלפי תוצב עמדת תרגול, בה יוכל בוחר המעוניין בכך לתרגל את הליך ההצבעה, בטרם יצביע. בנוסף להליך הממוחשב, תוצב בכל רשות גם קלפי שאינה ממוחשבת בה יוכלו להצביע בעלי זכות הצבעה שיבחרו שלא להצביע בהליך הממוחשב. 2. סיכום קולות הבוחרים: א. לאחר סיום ההצבעה, תבוצע ספירת הקולות על ידי ועדת הקלפי על ידי בדיקת ההצבעות מהכרטיסים באמצעות קריאה ידנית ממוחשבת. בנוסף, וכאמצעי בקרה, מתנהלת ספירה אוטומטית של כל הקולות בקלפי, אשר תאפשר לוודא שלא הייתה חבלה או תקלה בהליך הבחירות. תוצאות הספירה ירוכזו על גבי פרוטוקול ספירת הקולות בחתימה ועדת הקלפי. ב. כרטיסי ההצבעה, מחשבי עמדות ספר הבוחרים, עמדת ההצבעה, עמדת הבדיקה ופרוטוקול ועדת הקלפי ימסרו למפקח ויישמרו על פי החוק והנהלים במקום מאובטח. ג. בחוק המוצע ובמערכות ההצבעה יושם דגש מיוחד על נושא אבטחת מידע ושמירה על טוהר הבחירות וחשאיותן. כך למשל, מוצא כי מחשבי הזיהוי וההצבעה יהיה במתכונת של stand-alone ולא יפעלו בתקשורת, על מנת למזער את הסיכון של תקיפתם או פגיעה בהם. כל הרכיבים עושים שימוש במנגנוני הצפנה מורכבים, המונעים שיבוש, הוצאת מידע או זיופו במערכות הקלפי. ד. השיטה המוצעת עושה שימוש בכרטיסים חכמים, הן להגנה על עמדות ההצבעה, והן לביצוע ההצבעה על ידי הבוחר. שיטה זו מבטיחה חשאיות ואמינות גבוהים, ומסתמכת על מנגנוני הצפנה מתקדמים, אשר מונעים חדירה לתוצאות ההצבעה, מאפשרים זיהוי כל יחידת קלפי בפני עצמה ואינם מאפשרים העברה כרטיסי הצבעה. ה. בנוסף, החוק קובע מנגנוני בדיקה ובקרה, על ידי מינוי ממוני אבטחת מידע הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית שיהיו אחראים לתפעול ואמינות מערכות המחשב. כמו כן נקבע מינוי מאשר טכנולוגי ארצי אשר יהיה אחראי לביצוע בדיקה יסודית של כשירות המערך הטכנולוגי בטרם הפעלתו. ו. היתרונות בשיטה המוצעת הם רבים ומגוונים, הן ברמה המהותית והן ברמה הכלכלית, מהבולטים שבהם: זיהוי חד-ערכי של הבוחר וביצוע רישום במערכת ממוחשבת, שמגבילה הצבעה כפולה. קיצור זמן ההצבעה של כל מצביע, עקב פשטות המערכת המבוססת על צג מגע ותוכנה ברורה. מניעת הצורך בהפקת חומר בחירות חד פעמי, הן ע"י המדינה והן ע"י המתמודדים עצמם: פנקסי בוחרים להצבעה, מעטפות הצבעה, פתקי הצבעה וכו', המחייבים השמדה בסוף התהליך. צמצום משמעותי בקולות הפסולים על ידי צמצום האפשרות לטעויות אנוש בהצבעה. חסימת אפשרויות לזיופי בחירות (סימון פתקים וכד'), בשל הטכנולוגיה. מיידיות בקביעת תוצאות הבחירות של הקלפיות הרגילות, באמצעות ספירת קולות בהליך ממוחשב. צמצום משמעותי בערעורי הבחירות עקב הדיוק בהצבעה ובספירה. 3. השפעת החוק המוצע על תקציב משרד הפנים: א. זיהוי הבוחרים במערכת ממוחשבת יחסוך הדפסת פנקסי בוחרים ואספקתם לוועדות הקלפי, הצבעה ממוחשבת תחסוך למשרד הדפסה של מעטפות הצבעה, מעטפות אריזה, פרוטוקולים וחומר נוסף, וכן תביא לצמצום מספר ועדות הקלפי. ב. עם זאת ביצוע ההליך ובוודאי בשלב הראשוני בשל עלויות הפיתוח, ידרוש הקצאת משאבים מתאימים, לרבות להקמת המערכת ורכישת רכיבי תוכנה וחומרה ולווי המערכת כנדרש בשלבי ההפעלה הראשוניים. ג. השפעת החוק המוצע על תקן משרד הפנים: הנהגת בחירות ממחושבות בהיקף נרחב תחייב תוספת עובדים אשר יעסקו אך ורק בנושא זה. היחידות העיקריות אשר בהן תידרש התוספת: יחידת המפקח ומערך המחשוב של המשרד. הצעות חוקבחירות