הצעת חוק גילוי כמות מוצרים עד גמר המלאי

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק גילוי כמות מוצרים עד גמר המלאי הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - גילוי נאות של כמות פריטים המוצעים במכירה מיוחדת), התשס"ח-2007 דברי הסבר הצעת חוק זו באה לתקן את חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. בשנים האחרונות השתרש נוהג, לפיו עוסקים מפרסמים מבצעים על שירותים ומוצרים, מבלי לפרסם את כמות הפריטים המוצעים למכירה במסגרת המבצע, למעט הכיתוב "עד גמר המלאי". המצב הקיים, מאפשר לעוסקים, לפרסם מבצע אטרקטיבי לכאורה כדי למשוך לקוחות. אולם, מרגע שהלקוחות מגיעים לפתחי השירות והמכירה מודיע להם העוסק, כי המלאי אזל והלקוחות "נאלצים" לקנות את המוצר שביקשו במחיר מלא, או לחילופין לשוב על עקבותיהם כלעומת שבאו. סעיף 15 לחוק הגנת הצרכן קובע הוראות ביחס לפרסום המתייחס למכירה מיוחדת, המוגדרת בסעיף 8 לחוק וכוללת גם "...כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים של העסק, כולם או חלקם, במחירים מוזלים לתקופה מסוימת, שלא בדרך מתן הנחה לצרכן פלוני". מוצע להרחיב את החובות הקבועים בסעיף 15 ולחייב גם גילוי נאות של מספר הפריטים הכלולים במבצע ההוזלות. פרסום זה ימנע את הטעיית הציבור, שאינו מודע לכמות הפריטים שמעמיד העוסק למכירה במסגרת המבצע. הצעות חוקצרכנותהטעיית צרכניםמוצר