הצעת חוק הנחה בארנונה לחיילים

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הנחה בארנונה לחיילים: הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון - הנחה בארנונה להורה לחייל בשירות סדיר המתגורר אצלו), התשס''ט-2009 דברי הסבר מטרת הצעת החוק הינה להעניק הנחה בארנונה לבן משפחתו של חייל המשרת בשירות סדיר ובאופן זה להעניק תמיכה סמלית, מוראלית וכלכלית לתרומתה של המשפחה בכלל ושל הורי החייל בפרט השולחים את ילדיהם לשרת בצה"ל. הצעות חוקארנונהצבאחיילים