הצעת חוק הקפאת מנוי

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הקפאת מנוי הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הקפאת עסקה לתקופה קצובה), התשס"ז-2007 דברי הסבר חוזים צרכניים רבים כיום הינם חוזים לאספקת שירותים לתקופה ממושכת (כגון: שירותי תקשורת, כבלים ולווין, וכיוצא בזה). במקרים רבים צרכן המבקש להקפיא את השימוש בשירות נתקל בסירוב או בתנאים בלתי סבירים. מוצע ליזום תיקון חקיקה מתאים שיקבע את זכותו של הצרכן להקפיא את השירותים לתקופה מוגבלת, תיקון אשר ימנע מחברות להציב תנאים בלתי סבירים להקפאת אספקת השירותים. הצעות חוקביטול מנוי